στεγάνωση

Στεγάνωση

Αποτελεί την ικανότητα παρεμπόδισης του περάσματος στους εσωτερικούς χώρους του κουφώματος του νερού της βροχής ακόμα και κάτω από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες. Σε κάποια σημεία του κουφώματος επιτρέπεται η είσοδος υγρασίας και η απορροή της - γιατί έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή του.

Ετικέτες:
Εγγραφή στο στεγάνωση